Privește: declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria a unității locative nr.7 situată în bloc F, str. Ion Creangă din Municipiul Alexandria și schimbarea destinației acesteia din locuință de serviciu în locuință din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria

HCL 41_24 feb 2021