Priveşte: declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unei cote părți de teren aferentă unei unității locative din Bl.105, str.Alexandru Ghica aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

HCL 73_29 mar 2021