Priveste: darea in folosinta gratuita pe toata durata de viata a instalatiei electrice, catre S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A., a capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice, aferente lucrarii ,,Alimentare cu energie electrica apartamente ANL Zona Pepiniera II Peco municipiul Alexandria, judetul Teleorman”, din cadrul obiectivului ,, Retele tehnico edilitare, locuinte colective in regim de inchiriere – Zona Pepiniera II Peco municipiul Alexandria judetul Teleorman”

HCL 195_25 iun 2015

Anexa 1 la HCL 195

Anexa 2 la HCL 195