Priveste: darea in folosinta gratuita pe termen limitat , catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria, a unor bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

HCL 186_29 mai 2014

Anexa 2 la HCL 186