Priveste: darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR ALEXANDRIA , a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada 1 Mai, nr. 107, bloc B9, sc.A, et.IV

hcl_nr_241_din_26_oct_2011