Priveste: darea in folosinta gratuita pe termen limitat a unor bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local, Administratia Domeniului Public Alexandria