Priveste: darea in folosinta gratuita, pe termen de 46 ani, catre Universitatea ,,Valahia” Targoviste, a unui imobil si a terenului aferent acestuia, apartinand domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in sos.Turnu Magurele- fosta UM 01462, pentru amenajare ,,Formatiune de paza” – Campus universitar

anexa_nr_4_la_HCL_nr_17_din_28_ian_2011

HCL_nr_17_din_28_ian_2011