Priveste: darea in folosinta gratuita, pe terman limitat – 5 ani, catre Asociatia Comunitatea Romilor pentru Europe – din Alexandria, a unui spatiu, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea infiintarii si desfasurarii activitatii Asiciatiei