Privește: darea în folosință gratuită, pe perioada determinată, a unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat in strada Dunării, zona IAICA, către concesionarul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Alexandria: S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L.

HCL 138_27 mai 2021