Priveşte: darea in folosinţă gratuită a instalaţiilor de distribuţie publică, pe toată durata de viaţă a acestora, rezultate din lucrarea “ Extinderea reţelei electrice de distribuţie medie tensiune şi joasă tensiune PTAB 6063 din zona fostei unităţi militare, municipiul Alexandria, judeţul Teleorman“ proprietatea Municipiului Alexandria, către Distribuţie Energie Oltenia S.A.

HCL-338_17.12.2021