Priveşte: darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, a obiectivului ‘’Pod peste râul Vedea” în vederea realizării activităţilor de interes naţional şi european de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.

Anexa la HCL nr 101_26 mai 2010

Hotarare nr 101_26 mai 2010 a Consiliului local al mun Alexandria