Priveste: darea in administrare pe termen limitat, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria a obiectivului de investitii ,,Amenajare terenuri de tenis Padurea Vedea in municipiul Alexandria”

Anexa la HCL 260

HCL 260_20 aug 2014