Priveste: darea in administrare catre Serviciul Public Local “Directia Generala de Asistenta Sociala“ Alexandria, a unor spatii si bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria din cadrul obiectivului de investitii „Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate in municipiul Alexandria”.

HCL nr. 72_29 aug 2016

Anexa 1 la HCL 72

Anexa 4 la HCL 72