Privește: darea în administrare a unui bun imobil aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, înscris în Cartea Funciară Nr. 31185 UAT Alexandria, către SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria

HCL 233_29 iul 2020