Priveste: darea in administrare a 7 platforme pentru colectarea deșeurilor municipale , aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre ASOCIAȚIA de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR TELEORMAN”, in vederea reabilitării si modernizării.

HCL 101_30 martie 2020