Priveşte cooperarea Municipiului Alexandria cu Austromed Holding S.R.L în vederea asigurării participării cetățenilor Municipiului Alexandria la cursul de conversie profesională “Investiție în resursele umane, mai multe șanse la ocupare –INVEST”, din cadrul Proiectului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanţat din Fondul Social European.

Anexa la HCL 283

HCL 283_30 sep 2014