Priveste: constituirea comisiei speciale investita cu competenta de a primi cererile si a verifica actele adresate de catre persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.112/1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului din municipiul Alexandria

HCL 253_20 aug 2014