Privește: concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil (teren şi construcţie), aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 29656, situat în strada Av. Alexandru Colfescu, nr. 54

HCL 55_25 nov 2020

Sari la conținut