Privește: concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil- teren, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 26081, situat în str. Drum de Centură nr. 97, municipiul Alexandria, judeţul Teleorman

HCL-247_29.09.2021.pdf