Priveşte: avalizarea de bilete la ordin în vederea asigurării plăţii combustibilului pentru producerea energiei termice pentru populaţie în municipiul Alexandria, aferent perioadei ianuarie – martie 2011.

hcl_262_21_dec_2010