Priveste: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu sediul in municipiul Alexandria strada Dunarii nr.139, cod 140030, reprezentat de Victor DRAGUSIN in caliate de PRIMAR, cu S.C. SOLARIS PROJECT S.R.L Bucuresti, in vederea realizarii obiectivului PARCARE SUBTERANA- Parc Cinema Patria

Anexa_la_hcl_151

HCL_151