Privește: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, Asociația “Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen”-FILIA, Fundația Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură-FRESC, Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate-SASTIPEN în vederea realizării în comun a unor activități de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin

HCL 52_29 mar 2021