Privește: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu EPISCOPIA ALEXANDRIEI SI TELEORMANULUI, în vederea funcționării Capelei din Cimitirul Sfântul Alexandru, pentru desfășurarea serviciilor religioase specifice

HCL 59_25 nov 2020