Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.20, situată in blocul D, str. Ion Creanga din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria

HCL 71_27 februarie 2020