Priveşte: aprobarea unui Acord de parteneriat între Municipiul Alexandria, pentru activitatea desfăşurată în Clubul Pensionarilor şi Direcţia de Asistenţă Socială prin Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice cu privire la respectarea, garantarea şi promovarea drepturilor persoanelor vârstnice

HCL 214_13 iulie 2020