Priveşte: aprobarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Teleorman in domeniul public al municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria,

Anexa la hcl 352

HCL 352_26 nov 2014