Priveşte: aprobarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Teleorman in domeniul public al municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria

Anexa la HCL 268

HCL 268_31 aug 2014