Priveste: aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier proprietatea publica a municipiului Alexandria, cu compensare, a unui teren in suprafata de 9545 m.p., in vederea realizarii obiectivului de investitii “Amenajare infrastructura Parc Padurea Vedea”

HCL 51_25 feb 2016