Priveste: aprobarea schimbarii amplasamentului pentru echipamente si dotari loc de joaca din cartierul Peco zona blocurilor CO1- CO2 in zona blocului de garsoniere 100G, str. Dunarii, nr. 364.

hcl_nr_269_din_30_oct_2013