Priveşte: aprobarea Regulamentului privind asocierea Consiliul Local al Municipiului Alexandria prin Municipiul Alexandria cu structurile sportive din Municipiul Alexandria pentru sprijinirea financiară de la bugetul local a unor activităţi desfăşurate de acestea

HCL 387_17 dec 2015

Anexa 1 la HCL 387