Priveşte: aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului si Avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico- edilitare realizate pe teren apartinand domeniului public al municipiului Alexandria si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/ aleilor, etc, terenurilor de sport precum si spatiilor verzi( definite potrivit LEGII nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (**republicată**)(*actualizată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)

HCL 246_17 aug 2020