PRIVESTE: Aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2016 precum si a raportului privind auditarea situatiilor financiare intocmite la 31.12.2016 al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

HCL 156_29 mai 2017