Priveste: aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2014 ale SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL.

HCL 168_25 mai 2015