Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Agenția Națională Antidrog în vederea susținerii și realizării în comun a unor acțiuni de educare și conștientizare

HCL-335_17.12.2021