Priveşte: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare termica sediu Primarie”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Cladiri publice, apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI, din bugetul local al Municipiului Alexandria

HCL 316_12 nov 2018

Expunere la HCL 316

Raport la HCL 316