Priveşte: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare termica sediu Primarie in Municipiul Alexandria”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Cladiri publice, apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI, din bugetul local al Municipiului Alexandria

HCL 25_30 ian 2019

expunere la HCL 25

Raport la HCL 25