Privește: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Operațiunea/Obiectiv Specific 4.5, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1

HCL 110_29 aprilie 2020