Priveste: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii ,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

HCL 404_29 nov 2019

Raport la HCL 404

Referat la HCL 404