Priveste: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in Municipiul Alexandria, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1

HCL 341_31 oct 2019

Raport de specialitate la HCL 341

Referat la HCL 341