Priveşte: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Ferma Grup Scolar Agricol” Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 –Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă,din bugetul local al Municipiului Alexandria.

HCL 210_14 iul 2014