Priveşte: aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale „Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate” si a cheltuielilor legate de proiect din bugetul local al Municipiului Alexandria.

HCL 105_24 mar 2014