Priveşte: aprobarea proiectului finanţat din fonduri structurale „Centru de afaceri” şi a cheltuielilor legate de proiect din bugetul local al municipiului Alexandria

HCL_98_din_26_apr_2011