Priveşte : aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiul Alexandria, pentru activitati nonprofit de interes general, aferent anului 2016

HCL 65_25 feb 2016