Priveste: aprobarea Procedurii de depunere si aprobare a cererilor pentru acordarea alocatiei zilnice de hrana si pentru asigurarea de imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte educative speciale scolarizati in sistemul de invatamant de masa din municipiul Alexandria.

HCL 164_22 mai 2016

Anexa la HCL 164