Priveşte: aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei în municipiul Alexandria pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2011

HCL_ 53_ 09_mar_ 2011