Priveşte: aprobarea prelungirii duratei de realizare si a cheltuielilor necesare finalizarii proiectului < Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate>,cod SMIS 32174, Axa prioritară–3:- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, D.M.I. – 3.2: – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

HCL 375_04 dec 2015