Priveşte: aprobarea prelungirii duratei de realizare si a cheltuielilor necesare finalizarii proiectului ,cod SMIS 53102, Axa prioritară–3:- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, D.M.I. – 3.4: – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

HCL 374_04 dec 2015