Priveşte: aprobarea prelungirii duratei contractului de finantare nr. 4638/29.08.2014 pentru proiectul ,cod SMIS 53102, Axa prioritară–3:- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, D.M.I. – 3.4: – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

HCL 96_28 sep 2016