Priveste: aprobarea platii, din bugetul local al municipiului Alexandria prin Direcția de Asistență Socială Alexandria, a contravalorii apei potabile datorate de persoanele care au calitatea de chiriași în locuințele modulare tip container (locuințe de necesitate și locuințe de sprijin) pentru perioada 01.01.2020 -01.10.2020, ca urmare a constatării defecțiunilor la instalațiile sanitare care au dus la pierderi în reteaua de apă

HCL 7_28oct 2020