Priveste: aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2021

HCL 05_29 ian 2021